Švaraus lauko technologija

2018-04-16

CLEARFIELD® TECHNOLOGIJA, tai specializuotų herbicidų naudojimas aukštos kokybės hibridinių veislių, pritaikytų Clearfield® (švaraus lauko) technologijai. Clearfield® technologija leidžia tam pritaikytų veislių pasėliuose naudoti plataus veikimo herbicidus Clamox® ir Cleravo®, kurie naikina tiek vienskiltes, tiek dviskiltes piktžoles. BASF gaminami piktžolių herbicidai Clamox® ir Cleravo® tinka Clearfield® technologijai tiek žieminių, tiek ir vasarinių rapsų pasėliuose.

 

Pagrindiniai pranašumai:

 • Sunaikinamos svėrės, garstukai ir kitos kryžmažiedės piktžolės.
 • Herbicidai naudojami piktžolėms sudygus, kai rapsai turi 3–6 tikruosius lapelius.
 • Herbicidų veiksmingumas nepriklauso nuo oro, drėgmės ir dirvos paruošimo.
 • Optimalus sprendimas esant minimaliam žemės dirbimui arba naudojant tiesioginę sėją.
 • Labai gerai naikina javų pabiras.
 

Clearfield tehnologijos naudojimo žemės ūkyje rekomendacijos:

 • Herbicidais Clamox® ir Cleravo® piktžoles galima naikinti tik tuomet, kai auginami specialūs Clearfield® tehnologijai tinkami rapsų hibridai. Įsigyjant sėklą, būtina atkreipti dėmesį, ar prie hibridinės veislės pavadinimo yra raidės „CL“. Negalima naudoti herbicidų Clamox® ir Cleravo® ne Clearfield® veislėms, nes bus prarastas visas derlius.
 • Saugokite, kad herbicidai nepatektų ant šalia rapsų augančių augalų.
 • Venkite mechaninio sėklų/pabirų pernešimo į kitus laukus.
 • Clearfield® technologijai pritaikytų žieminių rapsų pabiros gali būti atsparios sulfonil urėjos grupės herbicidams.
 • Po pjūties sudygusias pabiras naikinkite mechaniškai arba patvirtintos formuluotės glifosatu.
 • Jei pabiras reikia naikinti cheminėmis augalų apsaugos priemonėmis, naudokite tinkamą herbicidą, nepriklausantį sulfonil urėjos herbicidų grupei.
 

Šiandieną rinkai pateiktos DEKALB veislės, pasižymi kompaktiškumu, derlių apsaugančiomis savybėmis, geresniu augalų vystymusi, nei prieš tai buvusios veislės. Veislės turi poligeninį atsparumą fomozei ir atsparumą ankštarų atsidarymui, kas yra labai svarbu išsaugant derlių ir apsaugant lauką nuo nepageidaujamų pabirų.


„Clearfield®“, „Cleravo®“ ir „Clamox®“ yra bendrovės BASF registruotieji prekės ženklai. „Clamox®“sudėtyje yra veikliųjų medžiagų metazachloro ir imazamokso. „Cleravo®“ sudėtyje yra kvinmerako ir imazamokso veikliųjų medžiagų. Produktus būtina naudoti kaip nurodyta. Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite rekomendacijas produkto etiketėje.