ANKŠTARŲ ATSIDARYMO ATSAPRUMAS PJŪTIES METU

2018-04-16

Aliejinių rapsų ankštaros gali atsidarinėti dėl lietaus, audrų, uždelsto derliaus nuėmimo. Tyrimai rodo, kad dėl ankštarų atsidarymo gali būti prarasta 20-25 % derliaus. Be to, dėl išbyrėjusių sėklų, sėjomainos rotacijoje, yra problemų su pabiromis. Vengrijoje 2013 m. atlikto tyrimo metu, prieš pjūtį žieminiai rapsai buvo pažeisti krušos. Penkių tirtų veislių, neturinčių ankštarų atsidarymo atsparumo, vidutiniai derliaus nuostoliai – 74 %, o septynių DEKALB veislių, turinčių ankštarų atsidarymo atsparumą, vidutiniai derliaus nuostoliai – 26 %. 

Dekalb selekcininkai sugebėjo identifikuoti ir perkelti dirvinio ridiko genus, kurie padidina ankštarų atsidarymo atsparumą, į aliejinius rapsus. Tai reiškia, kad rapsų, turinčių šį geną, ankštaros yra linkusios mažiau atsidarinėti ir dėl to sumažėja derliaus nuostoliai. Tai ūkininkui suteikia - didesnį lankstumą pjūties metu ir galimybę nuimti subrendusį ir didesnį aliejingumą turintį derlių. Grafikas pateiktas apačioje parodo kiek reikia jėgos, kad atidaryti ankštaras rapsų, kurie turi ir neturi ankštarų atsidarymo atsparumo. DEKALB veislių kurios turi ankštarų atsidarymo atsparumą ankštaroms atidaryti reikia 4-5 kartus didesnės jėgos nei kitų veislių, neturinčių ankštarų atsidarymo atsparumo. 

Prieš pjūtį krušos pažeistų veislių skirtumai, Vengrija 2013 metai.

 

Grafike pateikiami veislių, turinčių ir neturinčių ankštarų atsidarymo atsparumą, derlingumo duomenys nuimant derlių optimalios ir vėlyvesnės pjūties metu. Vėlyvesnės pjūties metu DEKALB veislės, turinčios ankštarų atsidarymo atsparumą, derlingumo rezultatai yra geresni nei veislės, neturinčios ankštarų atsidarymo atsparumo.

DEKALB veislių ir kitų veislių derlingumas esant optimaliam derliaus nuėmimo ir atidėto derliaus nuėmimo laikui. Trijų sezonų vidutiniai duomenys (2011-2013 metai, Danija).